ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

My Data – Ηλεκτρονικά Βιβλία: Αναλυτική παρουσίαση. Η νέα Απόφαση Α1170/2023

My Data – Ηλεκτρονικά Βιβλία: Αναλυτική παρουσίαση. Απόφαση Α1170/2023. Ψηφιακά Δελτία Αποστολής. Πρόστιμα Mydata.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του σεμιναρίου “Ηλεκτρονικά Βιβλία MY DATA UPDATE!:
Τρίτη 12 Μαρτίου 2024
Ώρες: 17:00-21:00 Διάρκεια 4 ώρες.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο Ηλεκτρονικά Βιβλία εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα σεμινάριά μας!

H Feel the FLOW έχει υλοποιήσει μια σειρά από σεμινάρια για τη νέα πλατφόρμα My Data και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, συνεχίζουμε στο κάθε μας σεμινάριο να σας παρέχουμε κάθε νέα πληροφόρηση για τις εξελίξεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες.

Σκοπός του σεμιναρίου

Το νέο σεμινάριο έχει ως στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ με την διαβίβαση και την παροχή οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους.
Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή και αναλυτική εικόνα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Θα επισημανθούν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν από τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Όπως ήδη γνωρίζετε μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας πριν το σεμινάριο για να απαντηθούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου!

Τόπος εκπαίδευσης: On line μέσω πλατφόρμας zoom.us
(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Συντονίστρια: Κωνσταντία Πάλλα

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Απόφαση Α1170/2023, Ψηφιακά Δελτία Αποστολής, Πρόστιμα Mydata

 1. Η απόφαση Α1170/2023 αλλαγές στην  διαβίβαση στο Mydata.
 2. Θέσπιση Ψηφιακής έκδοσης Δελτίου Αποστολής
 3. Τα πεδία του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής
 4. Σκοποί Διακίνησης  Mydata
 5. Ώρα έναρξης και ώρα ολοκλήρωσης αποστολής
 6. Διεύθυνση έναρξης και διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης όταν διαφέρει από την φορολογική εγκατάσταση
 7. Ρόλοι αντισυμβαλλόμενων στην έκδοση δελτίου αποστολής,  Δελτία Αποστολής με εμπλοκή μεταφορικών εταιρειών, τρίτων ή logistics
 8. Μονάδα μέτρησης ποσότητας
 9. Κωδικός είδους Επιχείρησης και περιγραφή είδους, μελλοντικά εθνικός κωδικός κατηγορίας είδους
 10. Χρόνοι Διαβίβασης παραστατικών από 1/1/24
 11. QR Code στα παραστατικά που εκδίδονται από ERP ή timologio ΑΑΔΕ. Το QR Code περιέχει το MΑΡΚ του Mydata (διαβίβαση παραστατικού κατά την έκδοση)
 12. Νέα παραστατικά ΑΑΔΕ, είσπραξη POS, επιστροφή POS, παραγγελία eshop κλπ
 13.  Αλλαγές στην διαβίβαση Αποκλίσεων και Παραλείψεων από τον λήπτη
 14. Πρόστιμα Mydata
 15. Πρόστιμα Εκπρόθεσμης Διαβίβασης από τον εκδότη
 16. Πρόστιμα Μη Διαβίβασης από τον εκδότη
 17. Πρόστιμα Αποκλίσεων – Παραλείψεων στον εκδότη
 18. Πρόστιμα Μη Διαβίβασης Λογιστικών Εγγραφών Οντότητας, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων
 19. Πρόστιμα Μη Διαβίβασης Δελτίων Αποστολής και Παραστατικών Εισπράξεων POS ή Δελτίων Παραγγελιών
 20. Πρόστιμα σε περίπτωση υποτροπής
 21. Διαβίβαση μισθοδοσίας για το 2022 και το 2023.
 22. Διαβίβαση Αποκλίσεων και Παραλείψεων από τον λήπτη για το 2022
 23. Τρόπος Διαβίβασης δεδομένων λιανικής και απαλλαγές από διαβίβαση δεδομένων για ορισμένες οντότητες για το 2022
 24. Ειδικές ρυθμίσεις για παραλείψεις και αποκλίσεις για την χρήση 2023
 25. Διαβίβαση Παραλείψεων και Αποκλίσεων σε τριμηνιαία βάση από το 2024
 26. Υποχρεώσεις εκδότη που λαμβάνει στο Mydata παραστατικά αποκλίσεων ή παράλειψης διαβίβασης από λήπτες
 27. Παράδειγμα διαβίβασης παραλείψεων λήπτη και αποδοχής της παράλειψης από τον ασυνεπή εκδότη
 28. Παράδειγμα απόρριψης λόγω απόκλισης ενός τιμολογίου και διαβίβαση του ορθού παραστατικού ως απόκλισης λήπτη.
 29. Δεσμευτική Προσυμπλήρωση περιοδικών ΦΠΑ από 1/1/2024 με όρια ποσών στις εκροές και εισροές των δηλώσεων. Τι θα σημάνει για τις επιχειρήσεις.
 30. Δαπάνες αρ.30 Κώδικα ΦΠΑ που δεν θεωρούνται με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ για το Mydata
 31. Νέες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές Mydata. Νέος τρόπος χαρακτηρισμού   παραστατικών από τον λήπτη.
 32. Επανακαθορισμός των κριτηρίων για τα όρια  Χρήσης Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης (Χειροκίνητη Καταχώρηση στο Mydata).
 33. «Απώλεια Διασύνδεσης» λόγω βλάβης AC ή Internet. Αλλαγές στην προθεσμία Διαβίβασης σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης.
 34. Διατάξεις για Λιανικές Πωλήσεις από Esend και Mydata. Σύνδεση Mydata & Esend από 1/4/2024
 35. Υποχρέωση αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ με ΦΗΜΑΣ ή πάροχο
 36. Υποχρέωση αντικατάστασης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών της Εστίασης με ΦΗΜΑΣ εστιατορίων
 37. Νέες τεχνικές προδιαγραφές  για την αποτυχία διαβίβασης από ΦΗΜ στο esend. Αυτόματη διακοπή ορισμένων λειτουργιών του ΦΗΜ  σε περίπτωση μη διαβίβασης Ζ στο esend
 38.   Ενσωμάτωση των χαρακτηρισμών εσόδων Mydata (category, type) στην διαβίβαση των ΦΗΜ
 39. Υποχρεωτική Διασύνδεση POS με ΦΗΜ
 40. Τι θα ισχύσει για POS από άλλες χώρες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
 41. Ποινές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για μη διασύνδεση POS με ΦΗΜ
 42. Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου από τους προμηθευτές του. Η απόφαση 52445 ΕΞ 2023 που θεσπίζει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές δημοσίου).
 43. Χρονοδιάγραμμα  εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G
 44. Τι περιλαμβάνει ο Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου Δημοσίων Συμβάσεων.
 45. Τα πεδία του ηλεκτρονικού τιμολογίου B2G και οι διαφορές με τα έντυπα τιμολόγια
 46. Κωδικοποίηση CVP των ειδών και υπηρεσιών που αναγράφονται σε ηλεκτρονικά τιμολόγια Β2G
Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ζητήστε μας την προσφορά!

Ειδική Ενότητα με αναλυτικές απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα, φοροτεχνικά θέματα και απορίες  των συμμετεχόντων (συνιστάται να έχουν υποβληθεί γραπτώς μέχρι την προηγούμενη μέρα από το σεμινάριο)

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Κόστος Σεμιναρίου: Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας! 6937141802  2109607154 – 6978990215
Email: info@feeltheflow.gr

Για περισσότερα από δύο άτομα ενημερωθείτε για τις προσφορές μας!

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εκπαιδευτής: Ιωάννης Τριανταφύλλου
 • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
 • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου
Τρόπος Πληρωμής

Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR8101100810000008100101628.
Δικαιούχος λογαριασμού: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Σεμινάρια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
ΕΡΓΑΝΗ
STRESS MANAGEMENT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
TEAM COACHING & NEO MANAGEMENT
SOFT SKILLS
TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Ιωάννης Τριανταφύλλου Εκπαιδευτής

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Σαν project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών. Έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων.
palla konstantia
Συντονίστρια Konstantia Palla, PCC – CMC – ICF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ