ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

ADVANCED MICROSOFT EXCEL SKILLS

ADVANCED MICROSOFT EXCEL SKILLS – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ EXCEL

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του σεμιναρίου “Advanced Microsoft Excel:
Παρασκευή 31 Μαίου, Δευτέρα 03, Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024.
Ώρες: 09:00-13:00 . On line σε πραγματικό χρόνο.

On line μέσω πλατφόρμας zoom.us
(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)
λκ

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες εκπαίδευσης

Τηλ.: 2109607154 – 6937141802.
Email: info@feeltheflow.gr

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα σεμινάριά μας!

Το σεμινάριο “Advanced Microsoft Excel μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ζητήστε μας την προσφορά!

Το Excel είναι ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Ωστόσο, λειτουργεί εξίσου καλά για απλούς υπολογισμούς και την παρακολούθηση σχεδόν οποιουδήποτε είδους πληροφορίας. Σας επιτρέπει να προσθέτετε, να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τα δεδομένα σας, να τα τοποθετείτε σε πίνακες και να δημιουργείτε γραφήματα με εξαιρετική εμφάνιση. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκτήσουν την γνώση και να χρησιμοποιούν στην πράξη, μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις, όλα τα εργαλεία του Excel που είναι απαραίτητα στην εργασία τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Nα προσφέρει εξοικείωση με τα σημαντικότερα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο Excel σε προχωρημένο επίπεδο και να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες προηγμένες δεξιότητες στο Excel για αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Στελέχη επιχειρήσεων, της οικονομικής διεύθυνσης του λογιστηρίου και του τμήματος μισθοδοσίας, οικονομολόγους, λογιστές, και σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο Excel.

Οφέλη:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί στατιστικούς υπολογισμούς στο Excel, θα εξοικειωθεί με τη χρήση των add-ins, pivot tables, pivot charts κ.λ.π., κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Τέλος, θα αποκτήσει εισαγωγική γνώση με τις μακροεντολές για την αύξηση στης παραγωγικότητάς του.

Προϋποθέσεις συμμετοχής σας στο σεμινάριο Advanced Microsoft Excel Skills
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο χρειάζεται να γνωρίζετε βασικές γνώσεις Excel:
Να χρησιμοποιείτε τα μενού, τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα διαλόγου.

Επιθυμητές γνώσεις:
Να χειρίζεστε τις διαδικασίες που αφορούν στα Φύλλα Εργασίας (προσθήκη φύλλων, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή και μετονομασία φύλλων εργασίας)
Να εκτελείτε βασικές διαδικασίες και λειτουργίες (εισαγωγή γραμμών, εισαγωγή στηλών, ταξινόμηση, εφαρμογή φίλτρου, εκτύπωση, μορφοποίηση κελιών και περιοχών)
Να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε με άνεση τους βασικούς τύπους του excel (SUM, COUNT, MAX, MIN)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:
ΘΕΩΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, PDF, LINKS
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΜΕΣΩ EMAIL.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:
ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EMAIL.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΑΓΓΛΙΚΩΝ.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ EXCEL.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΛΙΩΝ.
Μορφοποίηση αριθμών με κριτήρια, δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμών,μορφοποίηση κειμένου και κελιών.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.
Δημιουργία πινάκων, συγκεντρωτικών πινάκων και γραφημάτων στο Excel
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ.
Αναζήτηση σε πίνακες με χρήση συναρτήσεων VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, INDEX, MATCH.
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρήση του Excel ως βάση δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων από άλλες πηγές.
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.
Συναρτήσεις IF, AND, OR, NOT, AVERAGEIF, COUNTIF, MAXIFS, RANK, κ.α.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Αποτελεσματικός χειρισμός ημερομηνιών/ ώρας και κειμένου με την χρήση συναρτήσεων όπως: MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, DATE, EOMONTH, YEARFRAC, YEAR, LEFT, RIGHT,
MID, FIND, SEARCH, LEN, SUBSTITUTE.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ.
Χρήση σεναρίων στο Excel, οικονομικές συναρτήσεις PMT, FV, RATE, PV.
ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ.
Δημιουργία μακροεντολών και αντιστοίχιση προσαρμοσμένου κουμπιού, χειρισμός μιας φόρμας στο Excel.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ EXCEL.
Έλεγχος για σφάλματα, εμφάνιση εξαρτημένων κελιών, έλεγχος τύπων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Προστασία φύλλου και βιβλίου εργασίας, κλείδωμα κελιών με χρήση κωδικού.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ DashBorads
Εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία εντυπωσιακών dashboards

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:

  • Την Εισήγηση του ON LINE σεμιναρίου από τον κύριο Γαλούση Χρήστο
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Τρόπος Πληρωμής
Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Πειραιώς.
IBAN: GR5201719160006916144468615.
Δικαιούχος λογαριασμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Κωνσταντία Πάλλα

palla konstantia

Είμαι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach,  Trainer & Public Speaker.  Πρόεδρος ICF. Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) Συνεργάζομαι με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Παρέχω υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching). Είμαι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER. Πρόεδρος ICF GREECE. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Λίγα λόγια για τον κ. Χρήστο Γαλούση

MICROSOFT OFFICE 365
TRAINER/ SOFTWARE DEVELOPER.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτής για τις πιστοποιήσεις Microsoft Office όλων των επιπέδων συμπεριλαμβανόμενων των επιπέδων Microsoft Office Specialist (MOS) Core & Expert σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπου παρείχε και τεχνική υποστήριξη (IT Support) σε επίπεδο software και hardware. Έχει εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών, ελεύθερων επαγγελματιών, στρατιωτικών, σπουδαστών. Είναι επί σειρά ετών στέλεχος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και freelancer προγραμματιστής σε τεχνολογίες .Net της Microsoft.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ