ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τηλ: 693 714 1802

Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και Εργατικών. Ν. 4808/2021. Ψηφιακή Οργάνωση. Άδειες. Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο.

Ολοκληρωμένο σεμινάριο στις Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ). ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΑΔΕΙΕΣ.
Αναλυτική Ενημέρωση για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

Υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Επίκαιρο και ολοκληρωμένο σεμινάριο για τις Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και Εργατικών.
Ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση των βασικών αρχών της εργατικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Κόστος Σεμιναρίου “Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και Εργατικών”:
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας! 
6937141802  2109607154 – 6978990215
Email: info@feeltheflow.gr

On line μέσω πλατφόρμας zoom.us
(δυνατότητα συμμετοχής με εικόνα, ήχο και chat για υποβολή ερωτήσεων)

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα σεμινάριά μας!

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Δευτέρα 16, Τρίτη 17 & Δευτέρα 23, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.
Ώρες: 16:00-21:00.

Σύνολο: 20 ώρες.

Το σεμινάριο “Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και Εργατικών” μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά ζητήστε μας την προσφορά!

Τηλ.: 2109607154 – 6937141802.
Email: info@feeltheflow.gr

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσης και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και την αποτελεσματικότητά σας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη γνώση βασικών αρχών της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομολογίας καθώς επίσης να αποκτήσουν τη δυνατότητα υπολογισμού διαφόρων περιπτώσεων μισθοδοσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Τμήματα HR, Μισθοδοσίας, Οικονομικού, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊσταμένους Λογιστηρίου Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ., Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης. Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων.

Οφέλη:
Απόκτηση γνώσεων Μισθοδοσίας από την αρχή έως το τέλος, με πραγματικά παραδείγματα και ασκήσεις, με απλό και απόλυτα κατανοητό τρόπο.
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΓΝΩΣΗ! ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ!

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “Βασικές Αρχές Μισθοδοσίας και Εργατικών”:

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Ο ΚΑΔ του ΙΚΑ
Οι κωδικοί ειδικότητας
Πακέτα κάλυψης
Τεχνικός ασφαλείας / Ιατρός εργασίας

Διαδικασία πρόσληψης
Δικαιολογητικά εργαζομένου
Υπολογισμός μισθού με βάση τη ΣΣΕ

Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους
Ορισμένου ή αορίστου χρόνου
Σύμβαση έργου
Ατομική & επιχειρησιακή
Ειδική επιχειρησιακή
Κλαδική & ομοιεπαγγελματική
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Χρονικά όρια εργασίας
Ώρες εργασία
Νόμιμο & Συμβατικό ωράριο
Ημερήσια, εβδομαδιαία εργασία
Προγράμματα εργασίας
Υπερβάσεις εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία)
Εργασία σε αργία, νύχτα, Κυριακή ή Σάββατο
Παραδείγματα

Καταγγελία Συμβάσεων
Πότε δε μπορούμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση
Λήξη συμβάσεων εργασίας
Καταγγελία του Ν. 2112/20
Καταγγελία χωρίς καταβολή αποζημίωσης
Χρόνος καταβολής αποζημίωσης
Καταγγελία με προειδοποίηση
Ομαδικές απολύσεις

Άδειες εργασίας (ΝΕΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ)
Προϋποθέσεις & τρόπος χορήγησης
Τρόπος υπολογισμού
Άδειες (κανονική, πρόσθετη, άνευ αποδοχών, λοιπές κατηγορίες αδειών)
Κυριακές, επίσημες & ανεπίσημες αργίες (εθιμικές)
Μειώσεις εργασίας – Απουσίες
Ασθένεια, ατύχημα, εγκυμοσύνη
Ανάκληση στα όπλα
Απεργία
Αδικαιολόγητη απουσία

Μορφές απασχόλησης
Πλήρης
Μερική
Εκ περιτροπής
Υπολογισμός μισθού, ασφαλιστικών, Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, Επίδομα άδειας ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης

Οι σημαντικότεροι εργασιακοί νόμοι από το 2017
Ν. 4488/2017
Ν. 4611/2019
Ν. 4635/2019
Ν. 4808/2021

Υπολογισμός μισθοδοσίας
Υπολογισμός Φ.Μ.Υ
Εισφορά αλληλεγγύης
Υποβολή ΑΠΔ
Τεκμαρτά ημερομίσθια ΙΚΑ
Πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής και υπολογισμού μισθοδοσίας

Ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής εντύπων στο ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ
Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών

Νέος Εργασιακός Νόμος

Οι πέντε ανατροπές

Το εργασιακό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:

1.     Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκής οδηγίας (2019/1152) με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του εργαζομένου για την εξέλιξη της εργασιακής σύμβασης όπως και για κάθε αλλαγή των όρων εργασίας. Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ένωση που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος λαμβανομένης υπόψη και της νομολογίας των δικαστηρίων.

2.     Αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της κάρτας εργασίας για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν οικειοθελώς. Οι επιχειρήσεις αυτές θα απαλλάσσονται από το 90% των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται στην εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Στόχος να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα σταδιακά σε όλη την οικονομία – σε όλες τις επιχειρήσεις – κατόπιν διαλόγου με τους φορείς και με βάση τις ιδιομορφίες του κάθε κλάδου. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν εθελοντικά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – ενώ δεν ανήκουν σε κλάδους όπου η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται υποχρεωτικά – θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στο σύστημα «Εργάνη» μιας σειράς από εντύπων, όπως μεταξύ άλλων και του εντύπου Ε8, δηλαδή της προαναγγελίας των υπερωριών.

3.     Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα  για «ελαστική εφαρμογή» παρέχοντας περιθώριο ενός μήνα για τις δηλώσεις στις μεταβολές στην εργασία στο σύστημα Εργάνη. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα προβλέπει για τους εργοδότες που εφαρμόζουν την οικειοθελώς την κάρτα εργασίας να δηλώνουν, ανά μήνα, αν επιθυμούν «προδήλωση» του τροποποιητικού ωραρίου και των υπερωριών ή θα λαμβάνονται υπόψη – μόνο – τα χτυπήματα της κάρτας του εργαζόμενου ως προς την έναρξη και λήξη του ωραρίου.

4.     Προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ στους εργοδότες που αποδεικνύεται ότι υποδηλώνουν τους απασχολούμενους στην επιχείρησή τους. Δηλαδή όταν δηλώνουν έναν εργαζόμενο ότι απασχολείται με τετράωρη εργασίας και στην πραγματικότητα εργάζεται κανονικά οκτάωρο.

5.     Θεσπίζεται δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών για έναν εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Κατά την περίοδο αυτή μπορεί να απολυθεί χωρίς αποζημίωση. Σήμερα η περίοδος αυτή είναι ετήσια.

Το παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνει:

  • Την Εισήγηση του ON LINE σεμιναρίου από τον κύριο Μιχάλη Αργυρούδη
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
  • Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της Feel the FLOW
  • Δελτίο Αξιολόγησης του σεμιναρίου

Τρόπος Πληρωμής
Η Έκδοση τιμολογίου με την έναρξη και η κατάθεση γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας στην Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR8101100810000008100101628.
Δικαιούχος λογαριασμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΛΛΑ.

Η εταιρεία μας λόγω του ότι είναι εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν υπόκειται σε χρεώσεις ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει.

Λίγα λόγια για την Feel the FLOW

feel the flow konstantia palla

Η Feel the FLOW παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, σε διάφορα θέματα καθώς και υπηρεσίες Coaching και εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με κορυφαίες επιχειρήσεις και εκπαιδευτές παρέχοντας την καλύτερη δυνατή λύση σε μια επιχείρηση.
Επίκεντρο ο Άνθρωπος! Το σημαντικότερο εργαλείο σε μια επιχείρηση!

Λίγα λόγια για τον Μιχάλη Αργυρούδη

Μιχάλης-Αργυρούδης

Ο Μιχάλης Αργυρούδης, σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο University of West London και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος BSc και MBA στην επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος και διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της λογιστικής και του treasury. Έχει πολύ πλούσιο αρθρογραφικό έργο δημοσιευμένο σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικά blogs με ποικίλη θεματογραφία στην επιστήμη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Σήμερα ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου numerica εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της λογιστικής των εργατικών και της φορολογίας. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εισηγητής σεμιναρίων στο αντικείμενο των εργατικών και της μισθοδοσίας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

DIGITAL MARKETING & VIRTUAL SALES STRATEGIES
PRESENTATION SKILLS
DISC COMMUNICATION STYLES
LIFE COACHING SKILLS
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ
ΕΡΓΑΝΗ
MICROSOFT ADVANCED EXCEL
TIME MANAGEMENT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – NEGOTIATION SKILLS
SOFT SKILLS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να καταργήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web. Χρησιμοποιούμε επίσης περιεχόμενο και σενάρια τρίτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης. Μπορείτε να δώσετε επιλεκτικά τη συναίνεσή σας παρακάτω για να επιτρέψετε την ενσωμάτωση αυτών των τρίτων. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου
Youtube
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Youtube
Vimeo
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Vimeo
Google Maps
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Google
Spotify
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Spotify
Sound Cloud
Συναίνεση για την προβολή περιεχομένου από - Sound
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ